Šajā dokumentā (turpmāk – “Privātuma politika”) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Graanul Pellets" (turpmāk – “Graanul Pellets” vai “mēs”)  skaidrojam, kā mēs apstrādājam savu klientu (turpmāk -  Jūs) personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu vietni www.graanul.lv (turpmāk – “Vietne”) un iegādājaties mūsu piedāvātās preces, kā arī sazinieties ar mums. 
Rūpīgi un nesteidzīgi iepazīstieties ar šo Privātuma politiku, un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Privātuma politika ir pastāvīgi mainīgs dokuments, tāpēc mēs to pilnveidojam, grozām un atjauninām. Jūs tiksiet informēts par jebkādām būtiskām izmaiņām, tomēr aicinām ik pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku.
 
1. KĀDS IR JŪSU  PERSONU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Mēs apstrādājam šajā Privātuma politikā norādītos personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem:
 • Pirkuma līguma noslēgšanai, izpildei, grozīšanai un administrēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • Juridisko pienākumu un mums piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • Mūsu un trešo pušu leģitīmo interešu īstenošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • Rīcība saskaņā ar Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Piemērojamo tiesību aktu noteiktajā ietvarā un apjomā uz vienu un to pašu personas datu apstrādi var attiekties viens vai vairāki no iepriekš minētajiem tiesiskajiem pamatiem.
 
2. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS TOS IZMANTOJAM?
2.1. Pirkuma līguma ar klientu noslēgšana un izpilde
 
Kad Jūs izmantojat mūsu Vietni, lai iegādātos mūsu piedāvātās preces, mēs iegūstam un apstrādājam par Jums personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Jums pirkuma līgumu, kā arī izpildītu noslēgto pirkuma līgumu.
 
Pirkuma līguma ar klientu noslēgšana un izpilde
Datu kategorijas Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi:
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • Klienta statuss (privātpersona vai uzņēmums);
 • Informācija par veikto preču pasūtījumu (preces veids, daudzums, pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Apmaksas informācija (maksājuma veids, datums un laiks, maksājuma dati);
 • Komunikācijas dati, tostarp dati saistībā ar lūgumu izteikt piedāvājumu (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi, piedāvājuma saņemšanu un turpmāku saziņu saistībā ar to, Jūsu atsauksmes un vērtējumi, citas komunikācijas saturs);
 • Piegādes informācija (piegādes adrese, piegādes datums, laiks, piegādes statuss, piegādes foto fiksācija, saņēmēja paraksts, pasūtījuma piezīmes, piegādātājs);
Cita atbilstoša papildus informācija, ko Jūs, veicot pasūtījumu, esiet mums snieguši.
Datu apstrādes tiesiskais pamats Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 
Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl attiecināms):
 • grāmatvedība, nodokļi;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.
Datu apstrādes ilgums Pirkuma līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
 
Datus, kas vienlaikus nepieciešami grāmatvedības nolūkiem, mēs glabāsim saskaņā ar Privātuma politikas 2.6. punktā norādīto termiņu.
 
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un nosacījumi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
2.2. Tiešais mārketings, mārketings
 
Jūs varat pierakstīties jaunumu izsūtnes e-pastiem, informācijas saņemšanai mūsu jaunumiem, akcijām, kā arī īpaši Jums atbilstoši Jūsu pirkumu un pārlūkošanas vēsturei pielāgotus piedāvājumus. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumu izsūtnes, jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot atrakstīšanās opciju mūsu sūtītajā e-pastā.
 
Paziņojumi, piedāvājumi un informācija, kas nosūtīta pa e-pastu
Datu kategorijas Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar paziņojumu un piedāvājumu nosūtīšanu:
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
 • Klienta statuss (privātpersona vai uzņēmums);
 • Informācija par veikto pasūtījumu vēsturi (preces veids, daudzums, pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Piekrišanas un saziņas izvēles (Jūsu piekrišana saņemt mārketinga un/vai citus ziņojumus, informācija par ziņojumu abonēšanu un/vai atteikšanos no tiem).
Datu apstrādes tiesiskais pamats Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts:
 • nosūtīt Jums vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un informāciju.
Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt mūsu piedāvājumus un informāciju. 
Datu apstrādes ilgums Mēs uzglabāsim Jūsu piekrišanas apliecinājumu tās derīguma laikā un 5 gadus pēc tās derīguma termiņa beigām. 
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
2.3. Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana
 
Lai uzraudzītu, novērtētu, analizētu, uzlabotu un veicinātu mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, piedāvātu jaunas kvalitātes preces un pakalpojumus, palielinātu pakalpojumu pieejamību, uzlabotu lietotāju pieredzi pakalpojumu izmantošanas laikā, kā arī uzlabotu mūsu Vietni, mēs analizējam dažādus statistiskos datus.
 
Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana
Datu kategorijas
 
 • Pārlūkošanas dati (pārlūkotās lapas, apskatītās preces, apskates datums un laiks, pārlūkošanas ilgums, pirkumu grozā un/vai vēlmju sarakstā ievietotās preces, ievietošanas datums un laiks, reklāmas baneru klikšķi, citi klikšķi un interesēšanās par saturu, informācija par to, no kurienes lietotāji nonāk Vietnē);
 • Tehniskie dati: IP adrese, sesijas ID, izmantotais pārlūks, ierīces tips, rezolūcija.
Datu apstrādes tiesiskais pamats Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, instalēt un izmantot datu analīzes un apstrādes moduļus un metodes, lai radītu un palielinātu mūsu preču un pakalpojumu vērtību gan Jums kā klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Skatiet mūsu Sīkdatņu politiku. 
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
2.4. Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības
 
Kad vēršaties pie mums pēc palīdzības, uzdodat mums jautājumus, iesniedzat iesniegumus, atsauksmes, sūdzības u.tml., Jūs parasti sniedzat mums savus personas datus.
 
Jūsu datus mēs izmantojam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu iesniegumu vai citu pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu pieprasījumus vai prasības.
 
Jūsu iesniegumu, pieprasījumu un jautājumu datus mēs varam izmantot arī tam, lai aizsargātu savas tiesības un leģitīmās intereses, ja Jūsu iesnieguma, pieprasījuma vai cita jautājuma dēļ tiek ierosināts juridisks strīds vai ir šāda strīda iespējamība (lūgums skatīt 2.5 nodaļu)
 
Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības
Datu kategorijas
 
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • Klienta statuss (privātpersona vai uzņēmums);
 • Klienta rakstveidā vai mutiski sniegtā informācija (sūdzība, pieprasījums, pieprasījuma teksts, sūdzības vai citas izziņas apstākļu apraksts, sūdzību, pieprasījumu, izziņu pamatojošie dokumenti, cita mums sniegtā informācija).
Datu apstrādes tiesiskais pamats Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 
Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses saņemt Jūsu atsauksmes un atrisināt radušos jautājumus vai problēmsituāciju. (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.
Datu apstrādes ilgums Sūdzības, pretenzijas, rakstveida pieprasījumi, kas saistīti ar Pakalpojumu līguma izpildi un/vai kas var būt saistīti ar strīdiem, tiek uzglabāti visā  Pakalpojumu līguma darbības laikā, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien nav attiecināms garāks datu uzglabāšanas periods.
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
2.5. Krāpšanas novēršana, likuma prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu juridiskos pienākumus un ievērotu leģitīmās intereses (ieskaitot krāpšanas novēršanu), aizsargātu mūsu un mūsu sadarbības partneru īpašumu un intereses, vāktu pārkāpumu pierādījumus un novērstu mūsu, mūsu klientu un citu personu interešu, Vietnes, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un atgūtu parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam. 
 
Krāpšanas novēršana, likumu prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana
Datu kategorijas
 
 • Informācija par Jūsu saistībām pret mums (ieskaitot parāda summu, datumu, vēsturi, informācija par pirkuma līguma izpildi,  un cita saistītā informācija);
 • Informācija par izziņām, pieprasījumiem, informāciju utt., ko sniedz iestādes (piemēram, policija, tiesu izpildītāji).
Datu apstrādes tiesiskais pamats Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:
 • nodrošinātu mūsu, mūsu sadarbības partneru un citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;
 • nodrošinātu maksas iekasēšanu par pārdotajām precēm, parādu administrēšanu, zaudējumu pārvaldību;
 • novērstu krāpšanu un citas ļaunprātīgas darbības;
 • administrētu, pārvaldītu un piedzītu no Jums parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam;
 • nodrošinātu mūsu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu.
Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Vispārīgi dati tiek glabāti pirkuma līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām. Tomēr noteiktās situācijās dati var tikt glabāti ilgāk, līdz konkrētā apstrādes mērķa sasniegšanai, atkarībā no konkrētās faktiskās situācijas.
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
2.6. Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde 
 
Lai spētu nodrošināt nodokļu, grāmatvedības un citu likumā noteikto pienākumu pareizu izpildi (t.i., pareizu grāmatvedības dokumentu izsniegšanu valsts iestādēm utt.), mēs apstrādājam šādus Jūsu  personas datus: 
 
Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde
 
Datu kategorijas
 
Vārds, uzvārds, personas kods, PVN maksātāja numurs (ja persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs), dati par pirkumu (prece, cena/samaksātā summa), izsniegtie grāmatvedības dokumenti un to dati, cita grāmatvedības un nodokļu dati, kas mums jāvāc, jāapstrādā un jāglabā saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats Juridiskais pienākums un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):
 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības.
Mūsu leģitīmā interese uzglabāt grāmatvedības datus un ierakstus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 
Datu apstrādes ilgums Līdz 10 gadiem no grāmatvedības dokumentu, rēķinu u.c. datuma.
Uzņēmuma dokumentu uzglabāšanas, arhivēšanas un pārvaldības periodi tiek piemēroti un noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ievērojot Latvijas Nacionālā arhīva apstiprinātā Vispārējo dokumentu uzglabāšanas periodu indeksa prasības un citus dokumentus un/vai ieteikumus.
Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
3. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU  DATUS?

Dati tiek iegūti no Jums, kad Jūs mūsu Vietnē lūdzat sniegt Jums piedāvājumu, iesniedzat pasūtījumu, veicat pasūtījuma apmaksu, sazināties ar mums (vai mēs ar Jums sazināmies) par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi, kad vēršaties saistībā ar preču atgriešanu u.tml.
Papildus tam dati tiek ģenerēti pasūtījuma izpildes gaitā vai arī tiek iegūti no mūsu sadarbības partneriem, kuri mums palīdz izpildīt pasūtījumus (piemēram, informācija  no mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par to, vai pasūtījums ir apmaksāts).
 
4. VAI MĒS NODODAM JŪSU DATUS CITIEM?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto preču vai pakalpojumu saņemšanu. Šādā gadījumā nododam tikai ar tādus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pirkuma pasūtījumu un/vai sniegt attiecīgu pakalpojumu. Papildus tam mēs varam nodot Jūsu datus mūsu grupas uzņēmumu ietvaros, kā arī atbilstošajām iestādēm, lai aizsargātu mūsu likumiskās tiesības. 
Personas datu saņēmēji var būt:
 • mūsu grupas uzņēmumi;
 • jebkura līguma noslēgšanā, grozīšanā, izpildē un izpildē iesaistīta persona (kredītiestādes, maksājumu pakalpojumu sniedzēji);
 • tiesas, parādu piedziņas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, juristi;
 • jauns kreditors, ja tiek cedēti un/vai nodoti prasījumi pret klientu;
 • citas trešās personas, attiecībā uz kurām mums var pastāvēt leģitīma interese nodot Jūsu personas datus.
Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz valstīm  ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).
 
5. CIK ILGI MĒS GALBĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu. Datu glabāšanas termiņi atbilstoši konkrētiem datu apstrādes mērķiem ir detalizēti šīs Privātuma politikas 2.nodaļā.
Ilgāks personas datu glabāšanas termiņš nekā paredzēts Privātuma politikā ir iespējams tikai tad, ja:
 • pastāv pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ notiek izmeklēšana;
 • Jūsu dati nepieciešami tam, lai pienācīgi varētu atrisināt strīdu, sūdzību;
 • ja dati nepieciešami mūsu Vietnes drošības nodrošināšanai, piemēram, novērojot aizdomīgas darbības;
 • ja pastāv citi īpaši tiesību aktos paredzēti pamatojumi, nosacījumi vai gadījumi.
6.KĀDAS IR JŪSU  TIESĪBAS?

Jums kā datu subjektam saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības:
 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt to kopijas;
 • pieprasīt labot vai ierobežot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu;
 • iebilst pret Jūsu  personas datu apstrādi; 
 • pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana. Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv), taču mēs iesakām vispirms sazināties ar mums, un mēs centīsimies kliedēt Jūsu  bažas.
7. KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Mēs izmantojam pienācīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Šādi pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā riskus, kas var rasties Jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.
 
Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai konstatētu iespējamos pārkāpumus vai uzbrukumus, taču diemžēl nav iespējams garantēt pilnīgu tiešsaistē pārraidītās informācijas drošību. Paturot to prātā, Jūs pēc saviem ieskatiem un uzņemoties visus ar to saistītos riskus sniedzat mums informāciju, izmantojot interneta savienojumu.
 
8. SAZINIETIES AR MUMS:

Datu pārzinis, kas apstrādā Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Privātuma politikā, ir:
 
 • SIA "Graanul Pellets" , reģistrācijas numurs 44103056850 , adrese: Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Plānupes iela 34, LV-2141.
Jūs varat sazināties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šo Privātuma politiku, datu apstrādi, ko veic SIA "Graanul Pellets", šādā veidā:
pa e-pastu:info@graanulpellets.lv.
 
9. PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀS IZMAIŅAS

Ja mēs grozām šo Privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu Vietnē un Lietotnē. Pēdējās izmaiņas Privātuma politikā izdarītas un ir spēkā no 2022. gada 15.  jūnija
 

Pasūti granulas e-veikalā – ātri un ērti!

Ātra piegāde līdz Jūsu mājas durvīm!

Premium klases granulas
g Graanul 6 mm

Lepakojumā

0.99 t uz paletes 66 x 15 kg maisi
178,57€ palete (180,37€ tonna)

200€ palete (ar PVN)

Maksimālais pasūtījuma apjoms 10 paletes

Daudzums:
up arrow
palete
down arrow

Granulu grozs kamīnam vai krāsnij

Izvēlieties modeli:

 • Garums: 421mm
 • Dziļums: 260mm
 • Augstums: 166mm
 • Tilpums: 6.5 kg
Vairāk informācijas

Cena: 89.00€
Pievienot grozamshopping-cart